Oznake govore više od reči

OZNAKE GOVORE VIŠE OD REČI

Pri protektiranju guma menja „indentitet” jeg se sve stage oznake brišu, a bokovi dobijaju nov sloj gume sa novim oznakama. Uz dimenzije, indeks brzine i druge tehničke oznake, proirvodači utiskuju i svoje ambleme i nazive, ne označavajući ko je „originalni ” proizvođač. Nosivost i indeks brzine mogu da ostanu isti kao kod „originalnog“, ali i da budu manji.

KAKO ODABRATI PROTEKTIRANI PNEUMATIK

PRE KUPOVINE PROVERITE OZNAKE

Ako razmišljate o protektiranim gumama, pre kupovine rgovegite natpise na njma. Evo kratkog podsetnika o tome na šta, i zbog ćega treba obratiti pažnju. Nepostojanje nekih oznaka ukazuje na to da se proizvođač ne drži svih pravila pa guma možda nije bezbedna za urotgebu.

DATUM RROIZVOONJE

Poslednje dve cifre su godina, a prve dve nedelja u kojoj je pneumatik protektiran. Oznaka na slici znači tridestpeta nedelja 2013.godine. Uobičajena preporuka je da se guma pe koristi ako je prošlo vise od sedam godina od označenog datuma.

DIMENZIJE

Kao i kod kupovine novin guma, treba uzeti dimenziju koju rreroručuje proizvođač automobila.

ŠTA KAŽU PROPISI

Rgema našim propisima, na vozilima se mogu koristiti protektirani pneumatici, ali ne pa prednjim, odnosno upravljačkim točkovima. Da bi se znalo da su protektirani, oni na bočnoj površini moraju da imaju oznaku „RETREAD”, a obavezna je i oznaka nedelje i godine kada je obavljeno protek- tiranje. Mogaju biti homologovani, što znači da na sebi imaju i oznaku o tome.

NOSIVOST I BRZINA
Dvocifreni broj je indeks posivosti, a posle njega je indeks brzine. Za tumačenje se koriste tabele. lndeks brzine označava najveću brzinu koju guma podnosi, a indeks nosivosti treba da odgovara onom koji je preporucio proizvodač automobila. Na primer, za „punto” (sa servo-upravljačem) propisana je oznaka 81Q na zimskim gumama. Broj 81 oznacava posivost od 462 kilograma, a slovo Q znači da guma izdržava brzine do 160 km/h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *