Zašto je važna homologacija

Zašto je važna homologacija

Rrema našim, a i stranim propisima, protektirani pneumatici trebaju da budu homologovani. Za kupce, to je garancija da je pneumatik pouzdan i da njegove osobine odgovaraju onome što na njemu piše. — Proces izdavanja homologacije obuhvata i proveru same firme, kao i kvaliteta pneumatika koje izgaduju. Firma Kraiburg poseduje holomogaciju na gumama sa toplim protektiranjem.

Oznaka homologasije počinje kružićem u koje je upisano slovo E i broj koji zavisi od države. Nakon njega je broj 108, što je oznaka evropskog Pravilnika, a potom sledi još jedan, duži broj koji označava ko je proizvođač. Ako nema oznake o homologaciji, to znači da guma nije prošla propisane rgovere, a ro propisima ne biste smeli ni da je stavite na automobil.