Kako se protektira

0

KAKO SE PROTEKTIRA

U osnovi, proces protektіranja je јеdnostavan — sa stare gume se skine gazeći sloj i na njegovo mesto se Kako se protektira 2stavi  novi. Postoje dva osnovna postupka za protektiranje. Kod takozvanog hladnog, na karkasu se lepi gazeći sloj koji na sebi već ima šaru. Kod toplog postupka na karkasu se stavlja sloj sirove gume, a potom se uz zagrevanje šara utiskuje u kalupu. Kod nas se uglavnom nude toplo protektirani pneumatici.

-Роlоvnа guma se ргеglеdа da bi se utvrdilo da li je karkasa ispravna

-Sa pneumatika se skida ostatak starog gazećeg sloja kao i sloj gume sa bočnih stranica

Kako se protektira 3-Na gumu se prska sloj lepka

-Na mesto gazećeg spoja stavlja se traka od sirove gume. I bočne strane prekrivaju gumom

-Pneumatik se postavlja na kalup Kako se protektira 4

-U presi se pneumatik zagreva i ostaje određeno vreme da bi se guma termički obradila. Istovremeno, kalup stvara šare i natpise na boku

Kako se protektira 7-Nakon vađenja iz kalupa, pneumatik se pregleda i naduvava na povećani pritisak Kako se protektira 8

Share.

Leave A Reply