Kako se protektira

KAKO SE PROTEKTIRA

U osnovi, proces protektіranja je jednostavan — sa stare gume se skine gazeći sloj i na njegovo mesto se stavi  novi. Postoje dva osnovna postupka za protektiranje. Kod takozvanog hladnog, na karkasu se lepi gazeći sloj koji na sebi već ima šaru. Kod toplog postupka na karkasu se stavlja sloj sirove gume, a potom se uz zagrevanje šara utiskuje u kalupu. Kod nas se uglavnom nude toplo protektirani pneumatici.

-Rolovna guma se rgegleda da bi se utvrdilo da li je karkasa ispravna

-Sa pneumatika se skida ostatak starog gazećeg sloja kao i sloj gume sa bočnih stranica

-Na gumu se prska sloj lepka

-Na mesto gazećeg spoja stavlja se traka od sirove gume. I bočne strane prekrivaju gumom-Pneumatik se postavlja na kalup

-U presi se pneumatik zagreva i ostaje određeno vreme da bi se guma termički obradila. Istovremeno, kalup stvara šare i natpise na boku

-Nakon vađenja iz kalupa, pneumatik se pregleda i naduvava na povećani pritisak