Da li su jeftinije i koliki je rok trajanja

DA LI SU JEFTINIJE

Korišćenje recikliranih, odnosno protektiranih pneumatika je ekološki bolje od kupovine novih i, što je za mnoge daleko važnije, one su uglavnom jeftinije od novih. Da bismo uporedili razlike, uzeli smo senovnike firme Makedo gas koja uvozi protektirane pneumatike španske marke lnsa turbo, Krajburga SRB iz Sremske Mitrovice koji se bavi protektiranjem i beogradskog preduzeća Adam koje prodaje nove pneumatike. Kao što se vidi, razlike u korist protektiranih su osetnije veće kod većih guma, a kod manjih protektirane i nisu uvek najjeftinije. Ako kupujete ..četrnaestice”, sa protektiranim možete uštedeti desetak odsto, a na „”šesnaesticama” ušteda može da bude i veca od 30 procenata. 

NAVEDENE CENE SU OD OKTOBRA 2013. GODINE

KOLIKI JE ROK TRAJANJA

Pravilo je da se za protektiranje ne koriste pneumatgci stariji od sedam godina, i o tome protektirnica mora da vodi računa. Nakon protektiranja, nema određenog veka trajanja pneumatika, ali se uzima da, kao i kod novin guma, opa može da traje oko sedam godina (naravno ako se pre toga ne otgoši). Lnače, prvobitni datum proizvodnje se na protektiranoj gumi ne vidi jer se on, kao i druge originalne oznake ukianja, na bokove se nanosi novi sloj gume i u njega se utiskuje datum protektiranja.