Da li su jeftinije i koliki je rok trajanja

0

DA LI SU JEFTINIJE

Optimus gume

Optimus gume

Korišćenje recikliranih, odnosno protektiranih pneumatika je ekološki bolje od kupovine novih i, što је za mnoge daleko važnije, one su uglavnom jeftinije od novih. Da bismo uporedili razlike, uzeli smo сеnovnike firme Makedo gas koja uvozi protektirane pneumatike španske marke lnsa turbo, Krajburga SRB iz Sremske Mitrovice koji se bavi protektiranjem i beogradskog preduzeća Adam koje prodaje nove pneumatike. Kao što se vidi, razlike u korist protektiranih su osetnije veće kod većih guma, a kod manjih protektirane i nisu uvek najjeftinije. Ako kupujete ..četrnaestice”, sa protektiranim možete uštedeti desetak оdsto, a na „”šesnaesticama” ušteda može da bude i veca od 30 procenata. 

Cene

NAVEDENE CENE SU OD OKTOBRA 2013. GODINE

KOLIKI JE ROK TRAJANJA

Pravilo je da se za protektiranje ne koriste pneumatгci stariji od sedam godina, i o tomе protektirnica mora daOptimus gume - rok trajanja vodi računa. Nakon protektiranja, nema određenog veka trajanja pneumatika, аli se uzima da, kao i kod novin guma, опа može da traje oko sedam godina (naravno ako se pre toga ne оtгоši). Lnače, prvobitni datum proizvodnje se na protektiranoj gumi ne vidi jer se on, kao i druge originalne oznake ukiаnја, na bоkоvе se nanosi novi sloj gume i u njegа se utiskuје datum protektiranja.

Share.

Leave A Reply